top of page
DSC_4153.jpg

FOLKOVÝ FESTIVAL NA TRADIČNÍM MÍSTĚ

Open program

MOHELNICE

30.8. - 31.8.2024

Open program je nedílnou součástí Mohelnického FolkFestu.

Najdete jej na scéně Morava, ve volně přístupné neplacené zóně festivalu. Tento prostor na pódiu je velkou příležitostí pro všechny dosud neobjevené talenty, ale i pro zkušené hudebníky, kteří se chtějí stát součástí festivalu. I tentokrát bude scéna Morava přenášena do on-line prostředí formou streamu jednotlivých vystoupení Open Programu na YouTube Madalen. Účinkující na tuto scénu jsou vybíráni prostřednictvím konkurzu.

Informace ke konkurzu budou zveřejněny na této stránce.

O zahájení konkurzu budeme informovat také prostřednictvím Facebooku.

....

Open program je součástí otevřené festivalové zóny s volným vstupem.

 

​1. Pořadatel festivalu se rozhodl poskytnout prostor pro volné účinkování hudebním umělcům (dále jen umělec). Počet hudebních bloků v Open programu je omezen. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr účinkujících v Open programu.

3. Posuzovány budou pouze přihlášky na vystoupení žánrově příbuzná se zaměřením festivalu

- Folk, Tramp, Country, Bluegrass, nebo akustický charakter prezentovaných skladeb

4. Z důvodů prostorových i časových není v rámci Open programu umožněno vystoupení s bicí soupravou.

5. V přihlášce vyplňte všechny položky, jinak nebude možné přihlášku akceptovat.

Vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu open.folkfest@madalen.cz

Zaslání přihlášky na jinou adresu nemusí být akceptováno.
Uzávěrka přihlášek je
31.5.2024.
Do předmětu e-mailu napište prosím „Open program“. Přihláška v PDF / Word.

6. Umělec bude o zařazení do programu vyrozuměn pořadatelem nejpozději do 30.6.2024.

7. Pořadatel poskytne pro vybrané umělce (zařazené do programu):

  • časový prostor v celkové výši 50 minut (včetně sestavení aparatury, nazvučení, představení moderátorem a uvolnění prostoru dalším umělcům)

  • vyvýšené a označené pódium

  • přípojku 230 V na pódiu

  • ozvučení koncertního místa

  • propagaci jména umělce v rámci přípravy a realizace festivalu (web, facebook)

  • on-line stream vystoupení na YouTube

  • volný vstup na festival (pouze pro účinkující uvedené v přihlášce).

 

8. Umělec se zavazuje vystoupení odvést v co nejlepší kvalitě, v době předem dohodnuté a respektovat požadavky pořadatele a inspice během vystoupení a realizace festivalu. Ohlásit se dramaturgii Open programu na místě nejméně 45 minut před plánovaným časem vystoupení.

 

9. Umělec souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů ze svého vystoupení pořadatelem pro potřeby další propagace festivalu Mohelnický FolkFest.

10. Pořadatel nehradí umělci cestovné ani honorář a nezajišťuje nocleh ani občerstvení.

  • Facebook
bottom of page