DSC_4153.jpg

MOHELNICE

28.8.2021

Open program

FOLKOVÝ FESTIVAL NA TRADIČNÍM MÍSTĚ

Open program je součástí otevřené festivalové neplacené zóny s volným vstupem.

 

​1. Pořadatel festivalu Mohelnický FolkFest se rozhodl poskytnout prostor pro volné účinkování hudebním umělcům (dále jen umělec). Počet hudebních bloků v Open programu je omezen. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr účinkujících v Open programu bez ohledu na datum doručení přihlášky.

3. Posuzovány budou pouze přihlášky na vystoupení žánrově příbuzná se zaměřením festivalu

- Folk, Country, Bluegrass, nebo akustický charakter prezentovaných skladeb

4. Z důvodů omezení prostorových i časových není v rámci Open programu umožněno vystoupení s bicí soupravou.

 

5. V přihlášce vyplňte všechny položky, jinak nebude možné přihlášku akceptovat.
Vyplněnou přihlášku odešlete co nejdříve na adresu
open.folkfest@madalen.cz, uzávěrka přihlášek je 15.6.2021.
Do předmětu e-mailu napište prosím „
Open program“. Přihláška v PDF / Word.

6. Umělec bude o zařazení do programu vyrozuměn pořadatelem nejpozději do 30.6.2021.

7. Pořadatel poskytne pro vybrané umělce (zařazené do programu):

  • časový prostor v celkové výši 50 minut (včetně sestavení aparatury, nazvučení, představení moderátorem a uvolnění prostoru dalším umělcům)
  • vyvýšené a označené pódium

  • přípojku 230 V na pódiu

  • ozvučení koncertního místa

  • propagaci jména umělce v rámci přípravy a realizace festivalu (web, facebook)

  • on-line stream vystoupení na Facebook a YouTube

  • volný vstup na festival (pouze pro účinkující uvedené v přihlášce).

 

8. Umělec se zavazuje vystoupení odvést v co nejlepší kvalitě, v době předem dohodnuté a respektovat požadavky pořadatele a inspice během vystoupení a realizace festivalu. Ohlásit se dramaturgii Open programu na místě nejméně 45 minut před plánovaným časem vystoupení.

 

9. Umělec souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů ze svého vystoupení pořadatelem pro potřeby další propagace festivalu Mohelnický FolkFest.

10. Pořadatel nehradí umělci cestovné ani honorář a nezajišťuje nocleh ani občerstvení.

  • Facebook - Bílý kruh

konkurz probíhá

Open program je nedílnou součástí Mohelnického FolkFestu. Najdete jej na ČEZ Morava scéně, ve volně přístupné neplacené zóně festivalu. Tento prostor na pódiu je tak velkou příležitostí pro všechny dosud neobjevené talenty ale i pro zkušené hudebníky, kteří se chtějí stát součástí festivalu. Pro letošní ročník navíc připravujeme novinku ve formě on-line streamů jednotlivých vystoupení Open Programu.

 

Účinkující tohoto programu jsou vybíráni prostřednictvím konkurzu.