MOHELNICE

29.8.2020

Open program

FOLKOVÝ FESTIVAL NA TRADIČNÍM MÍSTĚ

Open program je součástí otevřené festivalové neplacené zóny s volným vstupem.

 

​1. Pořadatel festivalu Mohelnický FolkFest se rozhodl poskytnout prostor pro volné účinkování hudebním umělcům (dále jen umělec). Počet hudebních bloků v Open programu je omezen. 

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na výběr účinkujících v Open programu bez ohledu na datum doručení přihlášky.

3. Posuzovány jsou pouze přihlášky na vystoupení žánrově příbuzná se zaměřením festivalu

- Folk, Country, Bluegrass, nebo akustický charakter prezentovaných skladeb

4. Z důvodů prostorových i časových není v rámci Open programu umožněno vystoupení s bicí soupravou.

 

5. V přihlášce vyplňte všechny položky, jinak nebude možné přihlášku akceptovat.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu
open@folk-fest.cz, uzávěrka přihlášek je 20.6.2020.
Do předmětu e-mailu napište prosím „
Open program“. Přihláška v PDF / Word.

6. Umělec bude o zařazení do programu vyrozuměn pořadatelem nejpozději do 31. července 2020.

7. Pořadatel poskytne pro vybrané umělce (zařazené do programu):

  • časový prostor v celkové výši 50 minut (včetně sestavení aparatury, nazvučení, představení moderátorem a uvolnění prostoru dalším umělcům)
  • vyvýšené a označené pódium

  • přípojku 230 V na pódiu

  • ozvučení koncertního místa

  • propagaci jména umělce v rámci přípravy a realizace festivalu (web, facebook)

  • volný vstup na festival (pouze pro účinkující uvedené v přihlášce).

 

8. Umělec se zavazuje vystoupení odvést v co nejlepší kvalitě, v době předem dohodnuté a respektovat požadavky pořadatele a inspice během vystoupení a realizace festivalu. Ohlásit se dramaturgii Open programu na místě nejméně 45 minut před plánovaným časem vystoupení.

 

9. Umělec souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů ze svého vystoupení pořadatelem pro potřeby další propagace festivalu Mohelnický FolkFest.

10. Pořadatel nehradí umělci cestovné ani honorář a nezajišťuje nocleh ani občerstvení.

  • Facebook - Bílý kruh

konkurz pro ročník 2020 uzavřen

Open program je nedílnou součástí Mohelnického FolkFestu. Najdete jej na připravované scéně Morava, ve volně přístupné neplacené zóně festivalu. Tento prostor na pódiu je tak velkou příležitostí pro mladé a dosud neobjevené talenty ale i pro zkušenější hudebníky, kteří se chtějí stát součástí festivalu.

 

Účinkující na tuto scénu jsou vybíráni prostřednictvím konkurzu.